Còpies de programes

 

Se l'informa que les dades que facilita en aquest formulari seran incloses en el Fitxer denominat GESTIÓ de l'empresa Televisió de Girona, SL, amb la finalitat de poder donar resposta a la seva sol·licitud, així com per facturar els servei prestat. Tanmateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals us podeu dirigir a Televisió de Girona SL, Avda Sant Francesc, 6, 17001 Girona. (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre)”.

D'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre us informem que les dades personals que ens facilita en aquest formulari seran incorporades en un fitxer automatitzat propietat de Televisió de Girona, SL per al seu tractament i amb la finalitat de cursar la seva petició. Tanmateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals us podeu dirigir a Televisió de Girona, SL, adreça Avinguda Sant Francesc, 6 - 17001 Girona, correu electrònic tvgirona@tvgirona.tv.